WIBID i WIBOR > Archiwum
Archiwalna Dokumentacja

Regulamin Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR

 

Kodeks Postępowania Uczestników Fixingu WIBID i WIBOR

 

Specyfikacja Kwotowań Modelowych

 

Procedura Przekazywania Danych (PPD)

 

Oświadczenie administratora Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR

 

Polityki i procedury wewnętrzne

 

Rada ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR

Rada ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, czyli „Rada WIBOR” została powołana do kontroli nad funkcjonowaniem Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, przestrzeganiem Regulaminu Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR przez Uczestników Fixingu oraz Organizatora, a także do czuwania nad prawidłowością ustalania i publikowania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR.
Działalność Rady WIBOR zakończyła się wraz z implementację nowej Dokumentacji Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR. Jednostką nadzorczą powołaną przez GPW Benchmark S.A. w celu zapewnienia nadzoru nad wszystkimi aspektami opracowywania Stawek Referencyjnych jest od 1 lutego 2018 Komitet Nadzorczy.

Członkami Rady Wibor ostatniej kadencji byli:

Sławomir Panasiuk – Przewodniczący Rady WIBOR
Wiceprezes Zarządu KDPW, członek wskazany przez KDPW
 
Tomasz Terelak – Sekretarz Rady WIBOR

Członek wskazany przez GPW Benchmark S.A.

Norbert Jeziolowicz – Członek Rady WIBOR
Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych ZBP, członek wskazany przez Związek Banków Polskich
 
Jerzy Bańka – Członek Rady WIBOR

Wiceprezes Związku Banków Polskich, członek wskazany przez Związek Banków Polskich
 
Dariusz Kułakowski – Członek Rady WIBOR

Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Wiceprezes Zarządu GPW Benchmark S.A., członek wskazany przez GPW Benchmark S.A.

Witold Grostal – Członek Rady WIBOR
Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego, członek wskazany przez Ministra Finansów i Rozwoju RP

dr hab. Krzysztof Borowski, profesor nadz. SGH – Członek Rady WIBOR
Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek wskazany przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 
dr Wojciech Galinski – Członek Rady WIBOR

Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska , Członek wskazany przez Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska
 

Komunikaty Rady


Komunikat  z posiedzenia Rady ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR z dnia 11 stycznia 2018 roku

Komunikat  z posiedzenia Rady ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR z dnia 22 listopada 2017 roku

Komunikat  z posiedzenia Rady ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR z dnia 30 października 2017 roku

Komunikat  z posiedzenia ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR Rady WIBOR z dnia 16 października 2017 roku

Komunikat  z głosowania obiegiem Rady WIBOR w dniu 31 sierpnia 2017 roku

Komunikat  z posiedzenia Rady ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR w dniu 24 lipca 2017 roku