Usługi > Dane historyczne
Dane historyczne

GPW Benchmark S.A., podmiot odpowiedzialny za administrację procesem opracowywania Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, udostępnia dane obejmujące historyczne wartości Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR. Historyczne wartości Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR administrator nieodpłatnie udostępnia na swojej stronie internetowej.

Profesjonalnych uczestników rynku zainteresowanych dostępem do danych historycznych w zakresie Fixingów Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, zapraszamy do kontaktu z Giełdą Papierów Wartościowych:

Kontakt
E-mail:
Telefon: +48 22 537 72 72