Indeksy giełdowe i obligacji > Indeksy > Indeksy dywidend
Indeksy dywidend

27 grudnia 2018 roku Giełda rozpoczęła obliczanie i publikację trzech indeksów dywidend: WIG20dvp, mWIG40dvp, sWIG80dvp. Indeksy dywidend obliczane są na podstawie dochodów z akcji z tytułu dywidend pieniężnych wypłacanych przez spółki wchodzące w skład indeksów bazowych (odpowiednio: WIG20, mWIG40, sWIG80). Dywidenda jest uwzględniana w indeksach w dniach „ex-dividend”, czyli dniach sesyjnych następujących po ostatnim dniu notowania akcji z prawem do dywidendy. Ponieważ indeksy mierzą skumulowane dywidendy wypłacane przez spółki indeksu bazowego w danym roku kalendarzowym, dlatego ich wartość jest pod koniec każdego roku zerowana.

Poniższe materiały informacyjne wyjaśniają zasady konstrukcji i publikacji indeksów dywidend na przykładzie indeksu WIG20dvp. Zasady te mają analogiczne zastosowanie do indeksów mWIG40dvp oraz sWIG80dvp.

  Broszura informacyjna

  Metodologia kalkulacji

  Prezentacja

  Komunikat prasowy

 

Zobacz wykres indeksu WIG20dvp >>

Zobacz wykres indeksu mWIG40dvp >>

Zobacz wykres indeksu sWIG80dvp >>


Najczęściej zadawane pytania

1. Co oznacza w nazwie indeksu WIG20dvp symbol „dvp”?

2. W jaki sposób z wartości indeksu WIG20dvp mogę odczytać informacje o dywidendach dla spółek indeksu WIG20?

 
 
 

3. Jakie dywidendy brane są pod uwagę do kalkulacji indeksu WIG20dvp?

 
 
 

4. Co to znaczy, że indeks WIG20dvp prezentuje skumulowane dywidendy?

 
 
 

5. Jak jest różnica pomiędzy indeksem WIG20dvp a indeksami WIG20 oraz WIG20TR?

 
 
 

6. Kiedy dywidenda jest uwzględniana w indeksie WIG20dvp. Czy w dniu jej wypłaty?

 
 
 

7. Czy jeżeli spółka której dywidenda została uwzględniona w kalkulacji indeksu WIG20dvp zostaje następnie wykluczona ze składu indeksu WIG20 to jej dywidenda zostaje usunięta z indeksu WIG20dvp?

 
 
 

8. Dlaczego wartość indeksu WIG20dvp jest na koniec roku zerowana?

 
 
 

9. Dlaczego ostatnim dniem obliczania wartości indeksu WIG20dvp przed jego zerowaniem jest trzeci piątek grudnia (lub dzień sesyjny przed trzecim piątkiem grudnia jeżeli w trzeci piątek nie odbywa się sesja) a nie ostatni dzień sesyjny roku?

 
 
 

10. Co dzieje się jeżeli w dniu sesyjnym po trzecim piątku grudnia ma miejsce dywidenda dla spółki indeksu WIG20 (dzień ten jest pierwszym dniem notowania akcji spółki z oznaczeniem „bez dywidendy). Czy dywidenda ta jest uwzględniana w kalkulacji indeksu WIG20dvp pomimo tego, że jest to sesja na którą następuje zerowanie tego indeksu?

 
 
 

11. Jak często publikowany jest indeks WIG20dvp?

 
 
 

12. Jeżeli indeks WIG20 jest obliczany na podstawie cen transakcji akcjami wchodzącymi w skład portfela tego indeksu natomiast indeks WIG20TR uwzględnia również przychody z tytułu dywidend to czy odejmując wartość indeksu WIG20TR od wartości indeksu WIG20 otrzymam WIG20dvp?

 
 
 

13. Czy zasady obliczania indeksu WIG20dvp są identyczne jak zasady obliczania indeksu WIGdiv?

 
 
 

14. Czy mogę zainwestować z indeks WIG20dvp?