Indeksy transakcyjne > Wartości i statystyki
Wartości i statystyki
WIRON
Data wskaźnika 2024-06-21 2024-06-20 2024-06-19 2024-06-18 2024-06-17
Wartość w % 5,254 5,251 5,064 5,163 5,147
Ql w % 4,000 4,000 3,730 4,500 3,710
Qh w % 5,450 5,500 5,450 5,400 5,450
Liczba Kontrybutorów 9 9 9 9 9
Liczba transakcji 262 226 238 239 247
Wolumen transakcji w mln pln 12416 9776 10302 10769 10990
Fallback nie nie nie nie nie
WIRON Stopy Składane
Data wskaźnika 2024-06-24 2024-06-21 2024-06-20 2024-06-19 2024-06-18
1M w % 5,08278 5,08936 5,08855 5,11400 5,11174
3M w % 5,16000 5,15288 5,15168 5,15251 5,15020
6M w % 5,04391 5,03911 5,03788 5,03654 5,03619
WIRON Indeks Jednopodstawowy
Data wskaźnika 2024-06-24 2024-06-21 2024-06-20 2024-06-19 2024-06-18
WIRON CI - - - - -