Indeksy giełdowe i obligacji > Komitet Nadzorczy CEEplus
Komitet Nadzorczy CEEplus

Komitet Nadzorczy CEEplus został powołany 11 stycznia 2021 r. zgodnie z wymogami Rozporządzenia BMR w celu nadzoru nad wszystkimi aspektami opracowywania Indeksu CEEplus.

Regulamin Komitetu Nadzorczego CEEplus (j. ang.) 

Regulamin Komitetu Nadzorczego CEEplus (j. polski)


Członkowie Komitetu Nadzorczego CEEplus:

Jiří Opletal – Przewodniczący, Prague Stock Exchange

Remus Danila, Bucharest Stock Exchange

Darja Jermaniš, Ljubljana Stock Exchange

Gordana Miškulin, Zagreb Stock Exchange

Krzysztof Sosnowski, Warsaw Stock Exchange

Attila Varga-Balázs, Budapest Stock Exchange

Joanna Sałacińska, GPW Benchmark


Protokoły (konkluzje) z posiedzeń Komitetu Nadzorczego