Akcjonariat

Giełda Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Książęca 4, posiada 38.000 akcji uprawniających do wykonania 38.000 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów oraz 100% kapitału zakładowego.