Rada Nadzorcza

dr Tomasz Wiśniewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Doktor nauk ekonomicznych; Wicedyrektor Działu Rozwoju Produktów Informacyjnych i Indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 

Piotr Kajczuk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Dyrektor Działu Finansowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; Makler Papierów Wartościowych
 

Dorota Lipke – Członek Rady Nadzorczej
Radca Prawny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.