Rada Nadzorcza

dr Tomasz Wiśniewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Doktor nauk ekonomicznych; Wicedyrektor Działu Rozwoju Produktów Informacyjnych i Indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Dorota Lipke – Członek Rady Nadzorczej
Radca Prawny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Adam Rudzewicz

Józef Wierzbowski

Jarosław Jaźwiński

Michał Kobza