Kontakt

GPW Benchmark S.A.
z siedzibą w Warszawie

Adres:

ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000493097. Kapitał zakładowy w wysokości 5 900 000 zł – w całości opłacony. NIP 525 25 46 511

F: 22 628 17 54 (Centrala GPW)
E:


Inspektor Ochrony Danych

Agnieszka Panewczyńska