Indeksy giełdowe i obligacji > Komitet Nadzorczy WRK
Komitet Nadzorczy WRK

Komitet Nadzorczy Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego przy GPW Benchmark S.A. jest jednostką nadzorczą powołaną zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia UE Nr 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych, w celu zapewnienia efektywnego nadzoru nad wszystkimi aspektami opracowywania wskaźników referencyjnych rynku kapitałowego, w tym indeksów z Rodziny Indeksów Giełdowych WIG i Rodziny Indeksów Obligacji Skarbowych.

Komitet Nadzorczy został powołany do życia z dniem 1 grudnia 2019 roku. Tryb pracy jednostki nadzorczej opisuje Regulamin Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego.

Członkowie Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego

Monika Gorgoń
Życiorys Moniki Gorgoń

Ewa Radkowska-Świętoń
Życiorys Ewy Radkowskiej-Świętoń

Tomasz Miziołek
Życiorys Tomasza Miziołka

Andrzej Nużyński
Życiorys Andrzeja Nużyńskiego

 

Komunikaty z posiedzeń Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego

2024

2023

2022

2021

2020

2019

 

  Regulamin Komitetu Nadzorczego Wskaźników Rynku Kapitałowego