WIBID i WIBOR > Q&A
Q&A


Pytania i odpowiedzi dotyczące wskaźnika WIBOR

 

1. Co to jest wskaźnik WIBOR?

2. Co to są Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR?

3. Kto jest administratorem wskaźnika WIBOR?

4. Kto nadzoruje administratora wskaźnika WIBOR?

5. Co to są terminy fixingowe wskaźnika WIBOR?

6. O której godzinie jest ustalany wskaźnik WIBOR?

7. Gdzie można znaleźć aktualne, opóźnione i historyczne wartości wskaźnika WIBOR?

8. Gdzie można znaleźć dokumentację Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR?

9. Czym jest indeks, a czym jest wskaźnik referencyjny?

10. Czym jest definicja wskaźnika referencyjnego, a czym jest jego metoda?

11. Co mierzy wskaźnik WIBOR? Co jest celem pomiaru?

12. Jakie jest źródło Danych Wejściowych do wyznaczania wskaźnika WIBOR?

13. Jaka jest metoda wskaźnika WIBOR? (Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR)

14. Co to jest Fixing Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, czyli Metoda Ustalania Stawek Referencyjnych w formie Fixingu?

15. Co to jest „Kaskada Danych”, o której mowa w Regulaminie Stawek? Co z niej wynika?

16. Jak stosowana jest Metoda Kaskady Danych?

17. Co to jest Rynek Bazowy?

18. Czym są Rynki Powiązane?

19. Czym są Kwotowania Modelowe?

20. Czym są Kwotowania Wiążące?

21. Jakie banki przekazują Dane Wejściowe (Kwotowania) na podstawie których wyznaczany jest wskaźnik WIBOR?

22. Co to znaczy, że wskaźnik WIBOR jest kluczowym wskaźnikiem referencyjnym?

23. Co to jest istotna zmiana metody wskaźnika referencyjnego?

24. Co to znaczy, że Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR mają charakter dwustronny?

25. Czy administrator może zaprzestać opracowywania wskaźnika WIBOR?

26. Co się dzieje z umową lub instrumentem finansowym w przypadku istotnej zmiany lub zaprzestania opracowywania wskazanego w nich wskaźnika referencyjnego?

27. Co to jest alternatywny wskaźnik referencyjny stopy procentowej?

28. Co to jest Rozporządzenie BMR?

29. Dlaczego Dane Wejściowe nie są jawne i dlaczego nie wszystkie Kwotowania znają nawet Uczestnicy Fixingu?

30. Czy wskaźniki referencyjne stopy procentowej, jak WIBOR/WIBID zawsze muszą być oparte o dane transakcyjne? Czy oprócz transakcji do kalkulacji wskaźnika WIBOR można wykorzystać inne dane wejściowe?

31. Od czego zależy wysokość wskaźnika WIBOR?

32. Czy wysokość wskaźnika WIBOR jest uzależniona od stopy referencyjnej lub lombardowej Narodowego Banku Polskiego?

33. Czy w procesie wyznaczania wskaźnika WIBOR jest możliwe korzystanie z tzw. swobody uznania?

34. W jaki sposób uzyskać licencję na stosowanie lub korzystanie ze Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR?