Zarząd

Dariusz Kułakowski – Prezes
 

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, podyplomowych studiów w Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń oraz Politechniki Warszawskiej.

Posiada certyfikat ITIL Expert wystawiony przez EXIN (Examination Institute for Information Science).

Od września 2013 r. do chwili obecnej członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, odpowiedzialny za obszar IT, w tym od lipca 2014 r. do maja 2016 r. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu.

W latach 2006-2013 na stanowisku Dyrektora Generalnego ds. Technologii, odpowiedzialny za bezpośredni nadzór nad organizacją i funkcjonowanie Pionu Informatyki GPW, prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych Giełdy oraz za zarządzanie projektem wdrożenia systemu UTP.

W latach 1993-2001 zajmował na GPW stanowiska Kierownika Zespołu Systemu Giełdowych (do 1999 r.), a następnie Zastępcy Dyrektora Działu Informatyki (do 2001 r.).

W latach 2003-2006 pełnił funkcję Pełnomocnika Prezesa ds. Informatyki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jednocześnie będąc Dyrektorem Departamentu Zasilania Informacyjnego i Koordynatorem Technicznym Projektu Kompleksowego Systemu Informatycznego.

W latach 2001-2003 pracował w PZU S.A. na stanowisku Dyrektora Biura Integracji Informatyki.

Od maja 2016 r. członek Rady ds. stawek referencyjnych WIBID i WIBOR.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za budowę rynku kapitałowego w Polsce.