Nowa Dokumentacja Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR

Z dniem 1 lutego 2018 wchodzi w życie Nowa Dokumentacja Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, która zastępuje obowiązujący Regulamin Fixingu Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR z dnia 28 kwietnia 2017 r. Na Nową Dokumentację Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR składają się Kodeks Postępowania wraz z załącznikami oraz Regulaminu Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR. Kodeks Postępowania reguluje relacje między GPW Benchmark S.A. a bankami będącymi Uczestnikami Fixingu Stawek Referencyjnych. Regulamin Stawek Referencyjnych określa zasady ustalania Stawek Referencyjnych i ich publikacji oraz zasady stosowania Stawek Referencyjnych przez Użytkowników. Nowa Dokumentacja Stawek Referencyjnych dostępna jest w zakładce Regulacje - zobacz

Zmiana dokumentacji wynika bezpośrednio z konieczności dostosowania Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych.