Dokumentacja Stawek Referencyjnych

Dokumentacja Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR obowiązuje od 1 lutego 2018 roku. Wdrożona przez GPW Benchmark S.A. dokumentacja jest dostosowana do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszu inwestycyjnego i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014.