Komunikat KNF dotyczący rozpoczęcia stosowania Rozporządzenia PE i RE (UE) nr 2016/1011

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wskazuje, iż od dnia 1 stycznia 2018 roku przepisy Rozporządzenia PE i RE (UE) nr 2016/1011  z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych („BMR”), są stosowane w pełnym zakresie, w szczególności w odniesieniu do nowych wskaźników referencyjnych uruchomionych po dacie 1 stycznia 2018 r. przez podmioty nie znajdujące się w zakresie stosowania przepisów przejściowych.

 

Pełny tekst komunikatu:

Komunikat dotyczący rozpoczęcia stosowania Rozporządzenia PE i RE (UE) nr 2016/1011 ws wskaźników referencyjnych ("BMR")