Warsztaty - Kontrakty terminowe na WIBOR, obligacje SP i waluty

16 listopada 2016 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. we współpracy ze Stowarzyszeniem Rynków Finansowych ACI Polska przeprowadziła Warsztaty:

„Kontrakty terminowe na WIBOR, obligacje SP i waluty – jak je wykorzystać do zarządzania ryzykiem portfela inwestycyjnego i otwierania pozycji. Nowe możliwości dla Zarządzających i Banków na rynku regulowanym”.
 

Warsztaty przeznaczone była dla zarządzających portfelem inwestycyjnym, aktywnych traderów, banków oraz domów maklerskich.

Przedstawione zostały praktyczne informacje dotyczące sposobów wykorzystania tych kontraktów, możliwości i sposoby zawierania transakcji na GPW na rynku wspieranym aktywnie przez market makerów.

Praktycy zajmujący się inwestycjami na rynku stopy procentowej i walutowym wskazali korzyści płynące z zawierania transakcji na GPW.
 

Agenda warsztatów obejmowała:

15.30 Rozpoczęcie Warsztatów – Paweł Dziekoński - Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

WIBOR – porozumienie GPW S.A z ACI Polska w sprawie przejęcia roli organizatora fixingów stawek WIBID i WIBOR przez Giełdę. Czy zmiana ma znaczenie dla uczestników obrotu, zasady, terminy. Tomasz Wiśniewski, zastępca dyrektora, Dział Rozwoju Produktów Informacyjnych i Indeksów, GPW S.A.

FIXING obligacji SP jako podstawa rozliczenia kontraktów terminowych na obligacje Skarbu Państwa. Rafał Kużdowicz Dyrektor Działu Rozwoju i Analiz, BondSpot S.A.

Kontrakty na obligacje SP – rynki światowe, doświadczenia z transakcji na GPW, płynność, wykorzystanie kontraktów przez zarządzających, Michel Rzonca Societe Generale Corporate&Investment Banking Director FX and Interest Rates Derivatives Trading Emerging Markets

Kontrakty terminowe na WIBOR – jak działają i jak je wykorzystać, praktyczne podejście przy zarządzaniu portfelem inwestycyjnym. Czy kontraktami na WIBOR można zabezpieczyć np. kredyt hipoteczny. Marcin Karasiewicz Senior dealer, PKO Bank Polski S.A. Departament Skarbu

Kontrakty walutowe na GPW – jak mogą je wykorzystać inwestorzy instytucjonalni, płynność, konstrukcja, zalety rynku regulowanego. Jagoda Skoniecka, FX Options Trader Departament Rynków Finansowych mBank S.A.

Po konferencji wszyscy goście uczestniczyli w koktajlu na którym można było uzyskać dodatkowe informacje od osób tworzących ten rynek.