Nowy Regulamin Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR
  • Nowy Regulamin Fixingu stawek referencyjnych będzie obowiązywał od 30 czerwca 2017 r.
  • Zgodnie z nowym Regulaminem funkcję Organizatora oraz Agenta Kalkulacyjnego Fixingu WIBID i WIBOR przejmie GPW Benchmark.

Zmiany w Regulaminie Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR będą obowiązujące od dnia 30 czerwca 2017r. wynikają z przejęcia z tym dniem przez GPW Benchmark S.A. od Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska funkcji Organizatora fixingu Stawek referencyjnych WIBID i WIBOR oraz kontroli nad opracowaniem tych stawek.

Z dniem 29 czerwca 2017 roku traci ważność Regulamin Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR z dnia 30 kwietnia 2013 r. (z zastrzeżeniem pkt 13.16 oraz 13.17).

Nowy Regulamin Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2017 r. z zastrzeżeniem, że zmiany w składzie Rady WIBOR wprowadzone nowym  Regulaminem obowiązują w odniesieniu do Rady WIBOR nowej kadencji, a obecna Rada WIBOR działa w dotychczasowym składzie do końca swojej kadencji.

Nowy regulamin jest dostępny na stronie internetowej GPW Benchmark w sekcji „Regulacje”.

***

GPW Benchmark S.A. to podmiot wchodzący w skład Grupy Kapitałowej GPW i został powołany w pierwszym kwartale 2017 roku. Podstawowym przedmiotem działalności GPW Benchmark będzie organizacja, a w przyszłości administracja Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR. Ponadto GPW Benchmark będzie pełnić funkcję Agenta Kalkulacyjnego.