Rada ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR

Sławomir Panasiuk – Przewodniczący Rady WIBOR
Wiceprezes Zarządu KDPW, członek wskazany przez KDPW
 

Tomasz Terelak – Sekretarz Rady WIBOR
Członek wskazany przez GPW Benchmark S.A.


Norbert Jeziolowicz – Członek Rady WIBOR
Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych ZBP, członek wskazany przez Związek Banków Polskich
 

Jerzy Bańka – Członek Rady WIBOR
Wiceprezes Związku Banków Polskich, członek wskazany przez Związek Banków Polskich
 

Dariusz Kułakowski – Członek Rady WIBOR
Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Wiceprezes Zarządu GPW Benchmark S.A., członek wskazany przez GPW Benchmark S.A.


Witold Grostal – Członek Rady WIBOR
Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego, członek wskazany przez Ministra Finansów i Rozwoju RP


dr hab. Krzysztof Borowski, profesor nadz. SGH – Członek Rady WIBOR
Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek wskazany przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 

dr Wojciech Galinski – Członek Rady WIBOR
Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska , Członek wskazany przez Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska


Regulamin Rady