Rada

Sławomir Panasiuk – Przewodniczący Rady WIBOR
Wiceprezes Zarządu KDPW, członek wskazany przez KDPW
 

Norbert Jeziolowicz – Sekretarz Rady WIBOR
Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych ZBP, członek wskazany przez Związek Banków Polskich
 

Jerzy Bańka – Członek Rady WIBOR
Wiceprezes Związku Banków Polskich, członek wskazany przez Związek Banków Polskich
 

prof. dr hab. Marian Górski – Członek Rady WIBOR
Kierownik Katedry Systemów Finansowych Gospodarki oraz Kierownik Zakładu Bankowości i Rynków Pieniężnych Wydziału Zarzadzania Uniwersytetu Warszawskiego, członek wskazany przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 

Marta Kępa – członek Rady WIBOR
Prezes zarządu ACI Polska, członek wskazany przez Zarząd ACI Polska
 

Dariusz Kułakowski – członek Rady WIBOR
Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, członek wskazany przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.
 

Dr Wojciech Galinski – członek Zarządu ACI Polska
Członek wskazany przez Zarząd ACI Polska
 

dr hab. Mieczysław Puławski, profesor nadz. SGH – członek Rady WIBOR
Zakład Międzynarodowych Rynków Kapitałowych Katedry Rynków Kapitałowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek wskazany przez Ministra Finansów RP