Rada

Sławomir Panasiuk – członek Rady WIBOR
Wiceprezes Zarządu KDPW, członek wskazany przez KDPW
 

Norbert Jeziolowicz – członek Rady WIBOR
Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych ZBP, członek wskazany przez Związek Banków Polskich
 

Jerzy Bańka – członek Rady WIBOR
Wiceprezes Związku Banków Polskich, członek wskazany przez Związek Banków Polskich
 

Dariusz Kułakowski – członek Rady WIBOR
Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Prezes Zarządu GPW Benchmark S.A., członek wskazany przez GPW Benchmark S.A.


Tomasz Terelak – członek Rady WIBOR
Członek wskazany przez GPW Benchmark S.A.


Witold Grostal – członek Rady WIBOR
Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego, członek wskazany przez Ministra Finansów i Rozwoju RP


dr hab. Krzysztof Borowski, profesor nadz. SGH – członek Rady WIBOR
Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek wskazany przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 

Dr Wojciech Galinski – członek Rady WIBOR
Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska , Członek wskazany przez Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska