Komunikaty Rady

Komunikat  z posiedzenia Rady ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR z dnia 22 listopada 2017 roku

Komunikat  z posiedzenia Rady ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR z dnia 30 października 2017 roku

Komunikat  z posiedzenia ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR Rady WIBOR z dnia 16 października 2017 roku

Komunikat  z głosowania obiegiem Rady WIBOR w dniu 31 sierpnia 2017 roku

Komunikat  z posiedzenia Rady ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR w dniu 24 lipca 2017 roku