Indeksy giełdowe i obligacji > Indeksy > Notowania > Karta indeksu
Ostatnia aktualizacja: 11:07
WIG-ESG
min 14 519,12
max 14 586,05
14 558,96 -0,46%

24-05-2024

otwarcie14 583,84
minimum14 519,12
maksimum14 586,05
zamknięcie14 558,96
 

Indeks WIG-ESG jest publikowany od 3 września 2019 roku, na podstawie wartości portfela akcji spółek uznawanych za odpowiedzialne społecznie tj. takich, które przestrzegają zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie, w szczególności w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych, ekonomicznych i ładu korporacyjnego. Wartość bazowa indeksu ustalona została na dzień 28 grudnia 2018 r. i wynosiła 10 000,00 pkt. WIG-ESG jest indeksem dochodowym, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim transakcji, jak i dochody z tytułu dywidend. Udział jednej spółki w indeksie jest ograniczany do 10%, natomiast sumaryczny udział spółek, z których udział każdej przekracza 5%, jest ograniczany do 40%.